KurssitNyt

KurssitNyt järjestää nyt koulutuksen:

Yhdistys-, säätiö- ja seuratoiminnan vastuut (1 pv)

05.02.2020 - Tapah­tu­matalo Bank, Helsinki
Tiedosta velvoitteesi – vältä vastuukysymysten sudenkuopat

Yhdistyksen, säätiön, seuran, järjestön tai liiton hallituksen jäsenet ja toimiva johto voivat olla henkilökohtaisesti vastuussa vahingosta, joka aiheutuu toiminnassa yhdistykselle tai ulkopuoliselle. Tyypillisesti kyse on tilanteista, joissa on ilmennyt epäselvyyttä varojen käytön osalta. Johto voi tällöin olla vahingonkorvausvastuussa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan laiminlyönnin seurauksena. Pahimmillaan kyse voi olla jopa rikosoikeudellisesta vastuusta.

Hyvin monelle on käytännössä epäselvää esimerkiksi seuraavat asiat:
– Mistä yhdistyksen ja säätiön hallitus sekä muut toimihenkilöt todellisuudessa vastaavat?
– Mitkä ovat eri toimijoiden tosiasialliset velvoitteet?
– Kuinka vastuuta voidaan erityisesti liittomuotoisessa yhdistyksessä delegoida?
– Mikä on toiminnanjohtajan ja toimitusjohtajan ero työoikeudellisesti käytännössä?
– Poikkeavatko vastuut osakeyhtiön johdon vastuusta?


Koulutuksessa saat vastauksen kysymyksiin:
– Miten määräytyvät tehtävät ja vastuut yhdistystoiminnan johtamiseen liittyen?
– Missä tilanteissa järjestön tai yhdistyksen johto voi joutua vahingonkorvausvastuuseen?
– Milloin rikosoikeudellinen vastuu yhdistystoiminnassa voi realisoitua?
– Miten tulisi toimia, jotta vastuun realisoitumisen todennäköisyys minimoidaan?
– Mitä huolellisesti toimivan johdon tulee tietää toimivallan rajoista varainkäyttöpäätöksissä, yhdistyksen varojen käyttöön tai konkurssiin liittyvien riskien osalta?

Koulutus tarjoaa ratkaisuja keskeisiin järjestöjen, säätiöiden sekä yhdistysten johdon vastuuasemaan liittyviin ongelmiin.

Päivän aikana perehdytään käytännön esimerkkien avulla järjestöjen hallituksen, toimitusjohtajan sekä muun ylimmän operatiivisen johdon asemaan, tehtäviin ja vastuukysymyksiin:
– Yhdistyksen hallituksen ja toiminnanjohtajan (toimitusjohtajan) tehtävät
– Tehtävien ja toimivallan jako operatiivisen johdon ja hallituksen välillä
– Toimitusjohtajan vastuuasema verrattuna työsuhteisen johtajan asemaan
– Yhdistyksen sääntöjen merkitys vastuunäkökulmasta
– Esteellisyyskysymykset
– Liittokokouksen rooli ja vastuukysymykset
– Vastuu operatiivisesta toiminnasta, mukaan lukien markkinointi ja varainhankinta
– Vastuilta suojautuminen käytännössä.

Mitä saat?
– Opit hahmottamaan johdon vastuuaseman kannalta keskeisen lainsäädännön
– Opit tuntemaan periaatteet vastuun kohdentumisen suhteen
– Opit miten voit suojautua tehokkaasti sekä vahingonkorvausvastuulta että rikosoikeudelliselta vastuulta.


Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu yhdistysten, säätiöiden, järjestöjen ja liittojen operatiiviselle johdolle, toiminnanjohtajille ja toimitusjohtajille, ylimmille toimihenkilöille, hallituksen jäsenille ja sekä sellaisiksi aikoville.


Kouluttajat

Kouluttajina toimivat asianajaja, varatuomari Janne Haapakari sekä lakimies, varatuomari Panu Hiidenmies.


Janne Haapakari on kokenut kouluttaja, jolla on yli 20 vuoden käytännön työkokemus aihealueesta. Hän on toiminut neuvonantajana useiden yhdistysten ja säätiöiden hallitustyöskentelyssä ja perehtynyt syvällisesti osakeyhtiön johdon vastuukysymyksiin. Jannella on myös laaja kokemus erilaisista johdon vastuuseen liittyvistä riita- ja rikosprosesseista. Aiemmin hän on työskennellyt lakimiehenä myös KHT-yhteisössä.


Panu Hiidenmies on työskennellyt 15 vuoden ajan valtakunnallisen järjestön johtotehtävissä, Suomen Metsästäjäliitto r.y:n toiminnanjohtajana ja asiamiehenä aihealueen riitatapauksissa. Panulla on laaja käytännön kokemus järjestön hallituksen ja liittokokouksen toiminnasta sekä vastuista. Hän on ollut mukana sekä osakeyhtiön että järjestön hallitustyöskentelyssä, jäsenen ja sihteerin rooleissa.


OHJELMA

09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

09.30 Koulutus alkaa 

Johdon tehtävät ja toimivalta 
– Järjestön ja yhdistysten johdon toimintaa ohjaava normisto 
– Yhdistyslain yleiset periaatteet 
– Hallituksen tehtävät ja toimivalta 
– Toimitusjohtajan tehtävät ja toimivalta vs. toimitusjohtaja 
– Yhdistyksen sääntöjen merkitys 
– Liittokokous ja yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous ja jäsenistön ohjausvaikutus 
– Jäsenten asemaan liittyvät erityiskysymykset

10.15 Tauko 

10.30 Johdon huolellisuusvelvoite  
– Mikä on johdon huolellisuusvelvoite?
– Toiminnanjohtajan ja hallituksen valvontavastuu 
– Toimitusjohtajan/toiminnanjohtajan ja hallituksen vastuu varainkäyttöpäätöksistä 
– Huolellisuusvelvoitteen täyttäminen käytännössä, tehtävien delegointipäätökset ja vastuu 
– Muun operatiivisen johdon asema suhteessa toimitusjohtajaan/toiminnanjohtajaan 

11.30 Vastuu operatiivisesta toiminnasta ja markkinoinnista 
– Johdon vastuu järjestön ja yhdistyksen operatiivisen toiminnan lainmukaisuuteen liittyen 
– Johdon vastuu markkinoinnissa annettavien tietojen osalta 
– Järjestö tai yhdistys oikeudenkäynnin osapuolena 
– Yhdistyksen, säätiön tai järjestön omistamaan osakeyhtiöön liittyvät erityiskysymykset 

12.00 Lounas 

13.00 Jäsenistön oikeudet ja esteellisyyskysymykset 
– Miten johdon tulee huomioida jäsenistön intressi ja näkökulmat? 
– Jäsenistön aseman erityiskysymykset ja vaikutus johdon vastuuseen 
– Hallituksen jäsenen ja johdon esteellisyys yhdistyslain mukaan ja käytännössä 
– Toimitusjohtajan/toiminnanjohtajan esteellisyys 

13.45 Vastuulta suojautuminen ja sen rajoittaminen sekä vastuiden vanhentuminen 
– Kirjalliset toimintaohjeet ja niiden valvonta 
– Vastuuvapauden myöntämisen vaikutus epäselvissä tilanteissa 

14.15 Iltapäiväkahvi 

14.30 Case-esimerkkejä ja päätöskeskustelu 

15.30 Koulutus päättyyKoulutuspaikka:
Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
keskiviikko 5.2.2020

Hinta:
697 euroa
/hlö + alv 24 %. Hintaan sisältyy koulutusmateriaali, lounas ja kahvit.

Ryhmäetuhinta:
Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 657 euroa /hlö + alv 24 %,
kolme tai useampia osallistujia: 597 euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistuja ei saavu koulutukseen, eikä osallistumista ole peruutettu, veloitamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

YHTEYSTIEDOT

KurssitNyt/ Varangi Oy
Haapaniemenkatu 16 C 413 00530 Helsinki
Y-tunnus: 2120918-8 Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

LASKUTUSTIEDOT

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)
© 2020 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet