KurssitNyt

TT Valmennus järjestää nyt koulutuksen:

Talouden asiantuntija, onnistu talousviestinnässä! (1 pv)

10.06.2020 - Etäkoulutus

Tiesitkö, ettei talouden viestisi välttämättä mene perille?
Tule talousviestinnän koulutukseen ja varmistat, että jatkossa talouden viestisi vastaanotetaan ja ymmärretään.

Usein luullaan, että viesti ymmärretään. Valitettavasti se ei ole totta. Me talouden valmentajat törmäämme tähän haasteeseen viikoittain. Ensinnäkin talouden asiantuntijat tyypillisesti puhuvat aivan eri kieltä kuin muu henkilöstö. Toisekseen talousviestit ovat harvoin kiinnostusta herättävässä ja puhuttelevassa muodossa.

Tee paremmin kuin muut!
​Talousjohtaminen määritellään tänä päivänä yhä enenevässä määrin strategiseksi talousjohtamiseksi lisäten sen painoarvoa. Strategisen talousjohtamisen tehtävänä on koko organisaation talouskyvykkyyksien kasvattaminen. Tässä koulutuksessa kerromme, kuinka voit tuottaa talousinformaatiota niin, että viestisi varmasti vastaanotetaan ja ymmärretään ja, että se mahdollistaa myös oppimisen.

Organisaatiot elävät jatkuvan muutospaineen alla. Muutos luo vastarintaa, mutta vakuuttavalla viestinnällä kykenemme luomaan muutosvalmiutta, kun henkilöstö pystyy sisäistämään taloudellisen näkökulman ja sen seuraukset.

Tarinoittaminen ja valmentava viestinnällinen ote ei kuitenkaan yksistään riitä. Tänä päivänä puhutaan näkyvän organisaation merkityksestä. Näkyvällä organisaatiolla tarkoitetaan sitä, että kaikilla on kokonaiskuva yhtä aikaa tiedossa. Tämä luo ketteryyttä ja on ehdoton edellytys nykypäivän aidosti tehokkaalle organisaatiolle. Merkittävä osa näkyvää organisaatiota on oikeanlaisen vuorovaikutuksen luominen. Dialogi on enemmän kuin pelkkä keskustelu. Se ei ole helppoa, mutta sen voi oppia.

Tule yllättymään, kuinka pienetkin oivallukset ja muutokset viestinnässä vaikuttavat lopputulokseen. Koulutus rakentuu monipuolisten kysymysten, pohdintojen ja keskustelujen varaan.
Älä epäröi. Erottaudu ja ilmoittaudu mukaan!


Toteutustapa
– Talousviestinnän koulutus on yksipäiväinen ja koostuu aiheita alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista.
– Päivän aikana käydään vuorovaikutteista keskustelua. Päivän päätteeksi osoitetaan, miten osallistujat voivat jatkaa tästä.
– Osallistujat saavat paketin erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen talousviestinnän kehittämisen tueksi.​​

Mitä saat?
– Koulutuksen jälkeen pystyt mahdollistamaan ja varmistamaan talous-informaation vastaanottamisen.
– Pystyt esittämään numerot ja mittarit varmistaen ymmärtämisen.
– Ymmärryksen lisääntyessä vuorovaikutus liiketoiminnan eri osaajien kanssa helpottuu.
– Yrityksen taloudellinen tulos paranee, kun muutkin kuin talousihmiset ymmärtävät ja osaavat tulkita ja soveltaa talousinformaatiota.
– Ongelmanratkaisu ja innovaatioiden sparraus helpottuu ja muutosvalmius lisääntyy organisaatiossa paremman talouden ymmärryksen myötä.


Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu toimialasta riippumatta talouden osaajille, joiden roolina on viestiä talousasioista organisaation henkilöstölle, omistajille, asiakkaille tai muille sidosryhmille joko raporttien muodossa tai keskustellen. Roolisi tai tittelisi voi olla esimerkiksi:
– talousjohtaja
– talouspäällikkö
– controller
– toimitusjohtaja
– liiketoimintajohtaja
– yrityksen osakas
– hallituksen jäsen
– tilitoimistoyrittäjä


Kouluttajat:
Hannamari Heino, Saga Professional Trainer
KTM, KM, HHJ (Hyväksytty hallituksen jäsen/Keskuskauppakamari)
Hannamari Heino on kauppatieteiden ja kasvatustieteiden maisteri sekä väitöskirjatutkija, aiheenaan strateginen johtaminen.
– Tutkimustyön lisäksi Hannamari on taloushallinnon ja -johtamisen sekä tulosvastuullisen johtamisen kokenut asiantuntija ja kouluttaja, jolla on monipuolinen johtajakokemus hyvin erilaisien omistajapohjien omaavista yrityksistä eri toimialoilta. Oppiva organisaatio on myös hänen erityisosaamisalueitaan. Hannamarin johtotähtenä on yhdistää taloudellinen ajattelu numerotavoitteineen ihmisen käyttäytymisen ymmärtämisen – inhimillisyyden – kanssa.
– Hannamarin erityinen vahvuus on tuoda viimeisin tutkimus helposti ymmärrettävään muotoon toiminnan tasolla toteutettavaksi.

Timo Toivanen, TT Valmennus Oy
KTM
Timo on kauppatieteiden maisteri, talouden oivalluttaja, yritysvalmentaja sekä toimitusjohtaja. Hän on yritystalouden moniottelija, jonka intohimona on synnyttää kuulijoilleen talouden oivalluksia.
– Timo on kokenut yritysvalmentaja, joka on kouluttanut yli 100 yrityksen räätälöidyissä talouden valmennuksessa sekä avoimissa valmennuksissa tuhansille kuulijoille. Timolla on yli 1000 valmennustapahtuman kokemus vuodesta 2008 lähtien.
– Timo tuo valmennukseen valtavan kokemuksensa ja näkemyksensä siitä, missä haasteet ovat, kun talouden asiantuntijat puhuvan talousasioista muulle henkilöstölle ja varsinkin ei talousihmisille.


Osallistujat kertovat:
– ”Koulutuksessa oli paljon samaa, mitä olemme omassa organisaatiossamme miettineet, joten koulutuspäivä vahvisti ja tuki hyvin sitä mihin olemme ajatelleet viestintämme suuntautuvan!”
– ”Uusia ideioita avautui parempaan asiakaspalveluun”
– ”Paljon ajatuksia siitä, miten tiedon voisi muokata kuulijalle helpommin ymmärrettävään muotoon.”


OHJELMA

Koulutuspäivän aikataulu:
8:30 Koulutus alkaa​
15:00 Koulutus päättyy​

SISÄLTÖ

1. Talousviestinnän merkitys
Tavoite: Ymmärtää talousviestinnän merkitys organisaation menestyksen taustalla
– Organisaation vaiheet kohti alamäkeä – viestinnän rooli?
– Talouden johtamisen ja –viestinnän tyypilliset sudenkuopat
– Hyvän talousviestinnän tunnusmerkit – teoria
– Esimerkit, kysymykset ja keskustelut

2. Talouden ohjaamisen haasteet
– Missä epäonnistutaan?
– Talouden ohjaamisen tavoitteet ja työkalut
– Käsitteet, esimerkit, kysymykset ja keskustelut

3. Tarinoittaminen ja valmentava viestintä
Tavoite: Tarinoittamisen ja valmentavan roolin omaksuminen osaksi talousviestintää
– Talouden peruskäsitteet ja mittarit ymmärrettävästi esitettynä
– Valmentava ote talouden suunnitteluun, analysointiin ja seurantaan
– Pohdinnat talousinformaatiosta, tunnusluvuista ja talouden suunnittelusta ja analysoinnista

4. Organisaatio näkyväksi talousviestinnällä
Tavoite: Talousviestinnän rooli näkyvän organisaation luomisessa
– Visuaalisen talousviestinnän ja ongelmanratkaisun menetelmiä
– Dialogi – näkyväksi tekevä keskustelutapa
– Käsitteet, esimerkit, kysymykset ja keskustelut​

Yhteenveto
– Tärkeimmät oivallukset päivän aiheista.
– Miten vien nämä käytäntöön?
– Miten kehitän talouden viestinnän toimintatapojamme jatkossa?

———

Koulutuspaikka:
Koulutus toteutetaan etä- ja verkkokoulutuksena, jossa hyödynnetään nykyaikaisia pedagogisia ratkaisuja.

Ajankohta:
keskiviikko 10.6.2020

Hinta:
390 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutukset tulee ilmoittaa viimeistään 22.5.2020. Tätä myöhemmin peruutetuista ilmoittautumisista laskutetaan koulutus alkuperäisen hinnan mukaan. Mikäli osallistujia ei ole tarpeeksi, pidätämme oikeuden perua koulutuksen.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

YHTEYSTIEDOT

KurssitNyt/ Varangi Oy
Haapaniemenkatu 16 C 413 00530 Helsinki
Y-tunnus: 2120918-8 Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

LASKUTUSTIEDOT

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)
© 2020 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet