fbpx
Rakennusalan sopimukset käytännössä (1 pv)
Lakitieto , Rakentaminen

Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Rakennusalan sopimukset käytännössä (1 pv)

597 euroa /hlö + alv 24 %

21.09.2023, Etäkoulutus , Etäkoulutus 14 syyskuun, 2023 Sampo Korppoo

Vältä riitatilanteet selkeillä sopimusehdoilla ja toimintavelvoitteilla.

Tässä koulutuksessa opitaan tärkeimmät asiat rakennusurakkasopimuksista ja rakennusurakoitsijan lakisääteisistä velvoitteista.  Kurssilla käydään läpi tyypillisimmät ongelmatilanteet, jotka rakennusurakoitsija tai rakennuttaja voivat välttää käyttämällä oikeanlaisia sopimusehtoja rakennusurakoissa sekä toimimalla ehtojen edellyttämällä tavalla.

Erityisesti käsitellään YSE 1998 –ehtojen käyttäminen rakennusurakoissa ja niiden olennaisimmat ehdot sekä osapuolten toimintavelvoitteet sopimusneuvotteluissa, urakka-aikana, takuuaikana ja sen jälkeen. Lisäksi tutustutaan kattavasti allianssiurakkasopimuksiin.

Koulutuksessa käydään läpi rakennussopimukseen osallisten virhe- ja viivästysvastuista sekä sitä, miten näitä vastuita voidaan rajoittaa sopimusehdoilla. Lisäksi käsitellään rakennusurakkariitatilanteisiin varautumista ja niiden tehokasta ratkaisua.

Suositun koulutuksen uusinta! Nyt kolme kouluttajaa! 

Tämä on jo 21. koulutus, varaa paikkasi ajoissa! Asiakaspalautteiden mukaisesti olemme lisänneet osallistujien omien sopimustilanteiden käsittelyä ja ennakkotapauksien ratkaisuja.


Kenelle
Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisessä rakennusalan sopimusten kanssa. Näitä ovat muun muassa yritysten johtajat, esimiehet, suunnittelijat ja asiantuntijat, työmaapäälliköt ja muut urakkasopimusten kanssa tekemisissä ammatikseen olevat henkilöt.


Hyödyt
Käytännön case-esimerkkien ja uusimman oikeuskäytännön avulla opitaan tunnistamaan ja välttämään yleisimmät sopimuksiin liittyvät ongelmatilanteet. Samalla parannetaan valmiuksia edullisempien sopimusehtojen neuvottelemiseen ja sopimuskonfliktien ratkaisemiseen.

Kattavaan ja selkeään materiaaliin on helppo palata myös koulutuksen jälkeen.


Kouluttajat Janne Haapakari, Aleksi Aakula, Jami Jokinen Rakennusalan sopimukset – YSE 1998 pintaa syvemmältä
Kouluttajina toimivat osakas, asianajaja, varatuomari Janne Haapakari ja osakas, asianajaja, KTM Aleksi Aakula Asianajotoimisto Applex Oy:stä.

Jannella on erittäin kattava kokemus rakennusalalla toimivien yritysten avustamisesta sekä sopimusneuvotteluissa että riitatilanteissa. Janne on lisäksi kokenut rakennusalan asioiden asiantuntija ja kouluttaja.

Aleksilla on vastaavasti kattava kokemus rakentamisen juridiikasta. Aleksi on toiminut neuvonantajana lukuisissa vaativissa kiinteistökehityshankkeissa ja kestävän rakennetun ympäristön asumiskohteissa niin tilaajien kuin urakoitsijoiden puolella sekä erilaisissa urakka- ja sopimusriidoissa. Lisäksi Aleksi on kokenut kouluttaja ja asiantuntija.

Kolmantena kouluttajana toimii lakimies, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, OTM Jami Jokinen. Jamilla on usean vuoden vankka käytännön kokemus kiinteistö- ja rakennusalan asiakkaittemme avustamisessa sekä sopimusoikeuteen että riidanratkaisuun liittyvissä toimeksiannoissa. Lisäksi hän luennoi säännöllisesti rakennusalan sopimuksiin liittyvistä aiheista.

Palautetta aiemmista koulutuksista:
– ”Sain vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.”
– ”Kiitokset asiantuntevasta kurssista!”
– ”Jannella on selkeä ulosanti ja hyvä ammattitaito!”
– ”Hyvä ja asiallinen kouluttaja, täydet pisteet!”
– ”Kokonaisvaltainen paketti. Allianssi-caset olivat erityisen hyödyllisiä.”
– ”Selvästikin kokeneet ja osaavat kouluttajat, hyvin osasitte havainnollistaa soveltamista käytännön esimerkein.”
– ”Kiitos paljon, suosittelin koulutusta jo ystävillenikin!”
– ”Materiaalit olivat selkeät ja tilaa muistiinpanoille. Pdf tiedostot sai tallennettu itselle myöhempää käyttöä varten mikäli tarvetta ilmenee.”
– ”Selkeää esittämistä ja mikä parasta niin olivat olleet rakennusalan toiminnassa itsekin mukana. Osasivat hyvin kommentoida kysymyksiin ja antaa niihin selkeitä vastauksia kuinka kannattaa toimia.
– Koulutus oli hyvä, selkeä ja ymmärrettävä.”


OHJELMA

8.45  Yhteyksien tarkistus, tervetuloa linjoille

9.00 Koulutus alkaa
– Päivän ohjelman esittely

Sopiminen ja rakennusalan sopimukset
– Sopimuksia koskevat yleiset periaatteet
– Sopimusten neuvotteluprosessit
– Urakkasopimusten erityispiirteet
– Vakioehtojen ja yleisten sopimusehtojen käyttö käytännössä

Tauko

YSE 1998 -sopimusehtojen käyttö
– YSE 1998 –ehtojen rakenne
– Urakkatyypit ja sopimusvastuiden määräytyminen
– Vastuut urakka-aikana, takuuaikana ja takuuajan jälkeen
– Virhe- ja viivästysvastuut urakkaa suoritettaessa ja takuuaikana
– Reklamointi ja puhevallan säilyttäminen eri vaiheissa
– Lisä- ja muutostyöt sekä niistä sopiminen
– Vastaanotto ja taloudellisen loppuselvitys
– Sopimussakkojen käyttäminen osana YSE-ehtoja ja yleisesti

11.30 – 12.30 Lounastauko

YSE 1998 –ehtojen kipupisteet
– Sivu- ja aliurakkasopimukset sekä vastuut sopimusketjuissa
– Vastuunrajoituksista sopiminen
– Muita YSE 1998 –ehtojen kipupisteitä

Tauko

Rakennusurakan muita sopimuksia
– Pienurakkasopimus (RT 16-10703)
– Rakennusalan kuluttajasopimukset
– Konsultti- ja suunnittelusopimukset (KSE 2013)

14.00 – 14.15 Tauko

Tehokas rakennusurakkariitojen ratkaisu
– Riitatilanteisiin varautuminen
– Käräjäoikeus vai välimiesmenettely?
– Sovittelumenettely: milloin sopia ja milloin riidellä?

Tauko

Osallistujien ennakkokysymysten käsittely ja case-esimerkkejä
– Ennakkokysymyksiä käsitellään soveltuvin osin myös muun ohjelman yhteydessä

Päätöskeskustelu

15:45 Koulutus päättyy


HUOM! Mahdollisuus vastata ennakkokyselyyn!
Saat ennen koulutusta ennakkokyselyn ajankohtaisista sopimuksiin liittyvistä haasteistasi, jotta voimme koulutuksessa käydä läpi mahdollisia esimerkkitapauksia.


Koulutuspaikka:
Tämä koulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Pidämme taukoja riittävästi. Voit kysyä ja kommentoida chatissa.

Ajankohta:
torstaina 21.09.2023 klo 9:00-15:45

Nopean ilmoittautujan etu:
– 100 euroa hinnasta pois, kun ilmoittaudut viimeistään 15.9.2023
Ei voi yhdistää muihin etuihin

Osallistumismaksu:
697 euroa
 (+ alv 24%). Sisältää koulutusmateriaalin sekä esteen sattuessa tallenteen kahden viikon ajaksi osallistujien käyttöön.

Ryhmäetuhinnat:
samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 657 euroa / hlö (+ alv 24%), kolme tai useampi osallistujaa: 597 euroa/ hlö (+ alv 24%).

Laskutus tapahtuu, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Jos osallistuminen perutaan myöhemmin kuin 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja