fbpx

KurssitNyt

Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Minitab – Analysoi mittaustuloksia ja dataa (4 pv)

17.-20.01.2022 - Etäkoulutus

Minitab-kurssilla etäosallistumismahdollisuus!

Tämän päivän laadunparannusprojektit ovat paljon monimutkaisempia kuin ennen. Johtavat menetelmät kuten Lean Six Sigma vaativat, että tehdään yhä syvällisempiä datan analyyseja sekä tuotetaan mitattavia tuloksia.

Minitab-koulutuksessa tutustutaan laatutekniikan keskeisimpään ohjelmistoon ja opitaan analysoimaan dataa tehokkaasti sekä tekemään päätöksiä sekä sanomaan, millä todennäköisyydellä näin tapahtuu.

Minitab-koulutuksen voi käydä lähiopetuksena, etänä tai hybridinä valiten itselle sopivat päivät lähi- ja etätoteutusta. Striimaamme koulutuspäivät osallistujille, jotka eivät pääse lähipäiviin.


Hyödyt kurssista ovat moninaiset
– Tutustut laatutekniikan keskeisimpään ohjelmistoon
– Pääset sisälle tilastolliseen päätöksentekoon
– Opit analysoimaan dataa tehokkaasti
– Opit tekemään päätöksiä ja sanomaan, millä todennäköisyydellä näin tapahtuu

Voit osallistua koko koulutukseen tai valita itsellesi sopivat osiot. Suosituksena kuitenkin on, että opiskelija osallistuu MINITAB:n perusteet päivään, jolla annetaan lähtökohdat kaikkien muiden päivien opetukselle. Koesuunnittelujaksolle suositellaan MINITAB:n perusteiden lisäksi myös tilastolliseen analysointiin keskittyvää päivää.

MINITAB – Analysoi mittaustuloksia ja dataa -koulutus koostuu teoriaosuuksista, vaikka pääpaino on ohjelman käytössä ja sillä tehtävien analyysien toteutuksessa sekä tulosten tulkinnassa. Koulutukseen liittyvät esimerkit ja harjoitustehtävät ovat yleisiä yritystoimintaan liittyviä esimerkkejä, joita voit soveltaa suoraan tai saada ideoita, kuinka käyttää tilastotekniikkaa hyväksi omassa organisaatiossa.

Opiskelijalla tulee olla kannettava tietokone, johon on asennettu MINITAB -ohjelma. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää ilmaista 30 päivän kokeiluversiota, joka on aikarajoitettu mutta täysi versio ohjelmasta. MINITAB -ohjelmaa ja kokeiluversiota saa QKK:sta.


Kenelle?
Koulutus sopii kaikille Minitab -ohjelmaa työssään tarvitseville sekä muille ohjelmasta kiinnostuneille.


Kouluttaja:
Matti Pesonen
, Lean Six Sigma Black Belt, KTM (Strateginen johtaminen), KTK (Johtaminen ja organisaatiot)
Matti Pesonen on valmistunut ekonomiksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston Kauppakorkeakoulun Strategisen johtamisen maisteriohjelmasta. Kauppatieteen kandidaatin tutkinnon Matti on suorittanut johtamisen ja organisaatiotieteiden pääaineesta. Matin mielenkiintona on organisaatioiden toiminnan parantaminen ja yritysten johtamisen tason nostaminen.

KTM Matti Pesosella on kokemusta mm. seuraavista laadun johtamisen menetelmistä ja työkaluista ja niiden soveltamisesta asiakasyrityksissä ja koulutustilaisuuksissa:
– Laatutekniikat ja laatutyökalut: FMEA, SPC, MSA, 8D, DoE, Juurisyyanalyysi, 5xMiksi ja muut yleiset tiimityökalut ja ongelmanratkaisumenetelmät
– Lean Six Sigma -menetelmä: Lean Six Sigma Black Belt, Lean Six Sigma Green Belt-kouluttaja, Lean Six Sigma Yellow Belt-kouluttaja
– Tilastolliset menetelmät: Minitab-ohjelmiston ja tilastollisten menetelmien ja datan analyysin kouluttaja
– Laatujärjestelmät: ISO 9001:2015, IATF 16949:2016

Matista sanottua:
”Kouluttajan esiintyminen on motivoivaa ja selkeää. Hyvä!”
”Matti on loistava kouluttaja!”
”Opettaja oli asiantunteva ja osasi kertoa asiat niin, että ”maallikkokin” ymmärää asian.”


Koulutuspäivien sisällöt

1. Päivä, MINITAB:n perusteet
Kurssilla opitaan käyttämään MINITAB:ia mahdollisimman kätevästi. Opit navigoimaan MINITAB:in ikkunoissa nopeasti ja järjestämään dataa kunnolla. Lisäksi opit, miten mukautat MINITAB:in valikoita ja pikanappuloita luomalla esim. suosikit valikon, josta löytyy kaikki tarvitsemasi työkalut nopeasti. Näet, kuinka sujuvasti MINITAB toimii yhteen muiden ohjelmien kanssa mm. Office-paketti.

Kurssilla opit, kuinka luodaan, käytetään ja tulkitaan MINITAB:in graafeja. Opit arvioimaan datan normaalisuutta käyttäen avuksesi graafeja ja perustilastoja. Opit muokkaamaan graafeja ja lisäämään niihin erilaisia tietoja. Lisäksi opit, miten luot näyttävän näköisiä raportteja ja esityksiä MINITAB:in avulla.

2. Päivä, Tilastollinen analyysi
Täydennä graafisen analyysin taitojasi käyttäen MINITAB:in erinomaisia tilastollisia työkaluja. Kurssilla opit määrittämään sopivan näytekoon, jolla varmistat analyysituloksien luotettavuuden. Opit myös tutkimaan mahdollisia suhteita muuttujien välillä käyttäen korrelaatiota, regressiota ja matriisikuvia. Opit, kuinka prosessin muutokset tai parannukset todistetaan käyttämällä t-testejä, ANOVA -tekniikkaa ja varianssitestejä. Kurssi keskittyy hyvän liiketoimintapäätöksen tekoon, käyttäen avuksi tilastollisia sovelluksia.

Opiskelijan olisi hyvä hallita ennestään MINITAB:in perusteet tai osallistua MINITAB:in perusteet päivään.

3. Päivä, Tilastolliset laatutyökalut
Opit, kuinka arvioidaan mittausprosesseja (Gage R&R), prosessin kyvykkyyttä (normaalille /epänormaalille datalle) ja prosessin stabiilisuutta (attribuutti ja variaabeli ohjauskortit).

Opit arvioimaan Gage R&R avulla, kuinka mittauslaitteen ja operaattorin tarkkuus vaikuttavat mittausprosessin vaihteluun sekä opit määrittämään mittausprosessin stabiilisuuden ajan suhteen käyttäen Gage Stability tutkimusta.

Kurssilla harjoitellaan, kuinka priorisoidaan laatuongelmia ja keskitytään parannustoimenpiteisiin Pareto-kaavioiden avulla sekä organisoidaan ideat mahdollisista syistä syy-seuraus diagrammin avulla. Lisäksi tunnistetaan ei-satunnaisia kuvioita aikadatasta käyttäen run chartteja. Kurssilla arvioidaan prosessin ohjausta (SPC) käyttäen Xbar, R, S ja historiallisia kortteja sekä analysoidaan prosessin ohjausta ja kyvykkyyttä käyttäen Capability Sixpack:iä. Opit myös arvioimaan kyvykkyyttä käyttäen kyvykkyysanalyysiä ja arvioimaan ei-normaalin datan kyvykkyyttä käyttäen Box-Cox muunnosta.

Opiskelijan olisi hyvä hallita ennestään MINITAB:in perusteet tai osallistua MINITAB:in perusteet päivään.

4. Päivä, Koesuunnittelu
Kurssilla opitaan luomaan ja analysoimaan täys- ja osittaistekijäkokeita käyttäen MINITAB:ia. Opit, kuinka luot koesuunnitelman, kuinka analysoit koesuunnitelmaa sekä tulkitset Pareto-kaavioita ja normaalisuuskuvia vaikutuksista, kuutiokuvia ja päävaikutuskuvia sekä keskinäisvaikutuskuvia yhdessä tilastollisen ulostulon ja responce optimizerin kanssa. Opit, kuinka valitset asetukset, jotka optimoivat yhden tai useamman vasteen tai opit määrittämään suunnan seuraavalle kokeelle.

Opiskelijan olisi hyvä hallita ennestään MINITAB:in perusteet sekä tilastollisen analysoinnin perusteet.OHJELMA

Päivä 1

08:45 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Avaus, esittely ja ohjelma

09:15 MINITAB -ohjelmiston historia ja kehittyminen
MINITAB:n tiedostotyypit
Datan ja graafien siirtäminen toiseen sovellukseen
Raportin luonti ReportPadissa
Datan tuominen, graafien luonti, datan tulkitseminen
Pareto Chart, Pylväsdiagrammi, Syy- ja seurauskaavio

12:00 Lounas

13:00 Graafiset analyysit – Kuvien ja ulostulojen tulkitseminen

14:00 Kahvi

Graafien räätälöinti
EXEC-makrojen luominen ja käyttö

16:00 Keskustelu ja 1. päivän päätös

—-

Päivä 2

09:00 Päivän aloitus

09:00 Johdatus johtopäätösstatistiikkaan
Hypoteesitestaus, luottamusvälit, teho-analyysi
t-testit ja osuuksien testit

12:00 Lounas

13:00 Jatkuvien muuttujien välisten suhteiden arviointi
Korrelaatio, regressio, moniregressio ja mallin pienentäminen

14:00 Kahvi

Keskiarvojen testaaminen varianssianalyysillä
One Way ANOVA, Balanced ANOVA, General Linear Model

16:00 Keskustelu ja 2. päivän päätös

—-

Päivä 3

09:00 Päivän aloitus

09:00 Mittaussysteemin analysointi
Gage R&R (Variaabeli & Attribuutti)
Gage Stabiilisuus ja Gage Linearity ja Bias Study

12:00 Lounas

13:00 Aikasarja-analyysit
Time Series Plot, Run Chart, I-mR
SPC – Ohjauskortit variaabelidatalle
Kyvykkyysanalyysit variaabelidatalle

14:00 Kahvi

SPC – Ohjauskortit attribuuttidatalle
Kyvykkyysanalyysit attribuuttidatalle
Binomi ja Poisson -jakauman suorituskykyanalyysi

16:00 Keskustelu ja 3. päivän päätös

—-

Päivä 4

09:00 Päivän aloitus

09:00 Johdatus faktorikokeisiin
Täystekijäkoesuunnitelmat
Perättäiset kokeet
Osittaistekijäkoesuunnitelmat
Keskipisteet faktorisuunnitelmissa

12:00 Lounas

13:00 Taguchi -kokeet
Lego-harjoitus: DOE / Taguchi
Harjoituksen analysointi
Esimerkit Taguchi -kokeista

14:00 Kahvi

Useiden vasteiden optimointi

16:00 Keskustelu ja tilaisuuden päätös

————————

Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
17.-20.1.2022

Hinta:
1 850 euroa
/hlö + alv 24 %. Hintaan sisältyy lounas- ja kahvitarjoilut sekä materiaalit.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Peruutus on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

YHTEYSTIEDOT

KurssitNyt/ Varangi Oy
Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki
Y-tunnus: 2120918-8
Puh. 044 237 9673
email: info@kurssitnyt.fi

LASKUTUSTIEDOT

Varangi Oy
Verkkolaskutusosoite: 003721209188
Operaattori: 003723327487
(Apix Messaging Oy)
© 2022 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet